Kezdőlap


Hirdetmény

 A Helyi Választási     Bizottság döntései

 Meghívó

  

 

                   

              

Kép 

Karmacsiak Erdélyben

Úrnapi körmenet

 

Hősök Napja

2015

                                       

 

 

Szent Anna Baráti Kör

Egyesület elnöke: Targuba Árpád
 
 
A Zala Megyei Bíróság Pk.60053/2011/4 számon bejegyezte.

Az egyesület célja:

Karmacs, Csíkszentsimon és Csatószeg települések között a baráti kapcsolatok ápolása és elmélyítése, e kapcsolatok szélesebb körben történő népszerűsítése.
A már meglévő ismerősökkel, barátokkal, családokkal a jó kapcsolat megtartása, az ismeretségi körbe új családok bevonása.
Összefogni azokat az embereket, családokat, akik érdeklődést mutatnak az erdélyi emberek, az erdélyi kultúra iránt.
Ennek érdekében az egyesület kulturális rendezvényeket szervez és szoros kapcsolatot tart Csíkszentsimonban és Csatószegen működő civil szervezetekkel.
Tevékenysége kiterjed a kulturális és közösségi programok szervezésére, továbbá az egyesület felajánlja ez irányú segítségét a település önkormányzatának a testvértelepülésekkel való kapcsolat kialakításához, ápolásához az ezzel kapcsolatos programok megszervezéséhez és lebonyolításához.
Gyermekek nyári csereüdültetésének szervezése.
Egyházi események, ünnepek, megemlékezések szervezése.
Szakmák képviselőinek, gazdálkodóknak szakmai fórumok szervezése lebonyolítása.
Sport és szellemi vetélkedők szervezése.
Környezetvédelmi közös konferenciák szervezése.
Az informatikai hálózatok kialakítása napi kapcsolatok tartása céljából, weblap indítása, fórumozás, illetve üzenő fal lehetőséggel.
Gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet.
Karmacsiak Erdélyben
2015

Karmacsi Szüret 2014


Egy nap csíkszentsimoni barátainkkal.


Farsang 2014

 Második alkalommal rendezte meg a Szent Anna Baráti Kör és a Faluszépítők Egyesülete a farsangi mulatságot.

Karmacsi szüret 2013

Az idén újra megrendezésre került a szüreti felvonulás és a falunap.

A barátságtalan időjárás ellenére sokan eljöttek a sportpályán tartott mulatságra.
Látogatás Csíkszentsimonba.

A Szent Anna Baráti Kör kirándulást szervezett testvér településünkre.
Vendéglátóink a szokásos nagy szeretettel fogadtak bennünket.
Élményeinkből pár percet szeretnénk megosztani azokkal, akik nem tudtak eljönni.
Farsang 2012

A karmacsi Szent Anna Baráti kör és a Faluszépítők Egyesülete meghívott vendégeikkel együtt télűző farsangi mulatságot tartott február 18 – án.