Kezdőlap Önkormányzat Közérdekű Településünkről Intézmények Egyházközség Civil szervezetek Értéktár Közbeszerzés


Hirdetmény

 A Helyi Választási     Bizottság döntései

 Meghívó

  

 

                   

              

Kép 

Karmacsiak Erdélyben

Úrnapi körmenet

 

Hősök Napja

2015

                                       

 

 

Pályázati azonosító:TTP-KP-1-2016/1-000242

Szent István napjának közös megünneplésére és a testvér települési kapcsolatok felfrissítésére érkeztek augusztus 19-én a csíkszentsimoni vendégek Karmacsra. A délutáni rövid pihenő után este pikniket tartottunk szálláshelyükön, a Laky Demeter turistaház udvarán. Első esti programunk a hagyományőrzéshez kapcsolódott, a vendégek harmonikaszóval kísérték a népies dallamokat és nótákat, melyeket közösen énekeltünk el.

Augusztus 20-án délelőtt a vendégeinkkel ellátogattunk a Festetics kastélyba. a főúri lakosztályokat és a parkot is körbejártuk. Megcsodáltuk  a híres vadászok trófeáit és a vasúti modelleket is. 

Délután ünnepi szentmisén vettünk részt, majd közös beszélgetés és vacsora volt az esti program.

Vasárnap délelőtt sétahajóztunk a Keszthelyi öbölben, majd ebéd után ellátogattunk Kehidára. Az  utolsó este szomorúan vettünk búcsút vendégeinktől, de megígértük egymásnak, lesz még folytatása ennek a néhány napnak.

        

         

                                                                        



Megalakult az új Önkormányzat




Nyugdíjas találkozó 2014




Kultúrház átadás

2014. március 28.-án a ünnepéjes keretek között átadásra került a felújított kultúrház.

Mint a videón is látni a falu nagy érdeklődéssel és kíváncsisággal várta az átadását.

Targuba Árpád polgármester úr megnyitójában röviden vázolta a pályázat és az építkezés nehézségeit, de mégis egy nagyon szép integrált közösségi térrel gazdagodott településünk.

A meghívott előadók színvonalas műsorral szórakoztatták az első látogatókat.





A doni áttörés 71.évfordulóján a karmacsi áldozatokra emlékeztünk, 

Kiss László esperes úr tartott megemlékező beszédet az elesett katonákról.





Templomunk 150 éves.

2012.augusztus 19-én tartottuk templomunk felszentelésének 150 éves jubileumát. 
Dr. Márfi Gyula érsek atya tartotta az ünnepi szentbeszédet, jelen voltak a papság azon képviselői, akik szolgálatuk során Karmacshoz kötődtek vagy községünkben született.
A  polgári élet jeles képviselői is megtiszteltek bennünket  jelenlétükkel.
A faluból elszármazottak is „haza” tértek erre az ünnepi alkalomra.

Külön köszönet és hála Kiss László esperes úrnak kitartó és fáradságos munkájáért, hogy lehetővé tette számunkra ezt a szép, emlékezetes ünnepet.

Akinek nem volt lehetősége eljönni vagy nem fért be a templomba azok az alábbi videón megtekinthetik az ünnepi szentmise főbb mozzanatait.





Nyugdíjas találkozó 2011

 
A Szent Anna Baráti Kör szombaton délután meghívta településünk nyugdíjasait egy szerény vacsorára.
A polgármester úr köszöntője után a Faluszépítők Egyesületének hölgy és férfi tagjaival közösen műsorral kedveskedtek vendégeiknek.
Megtisztelte rendezvényünket Kiss László esperes úr és Bedy Imre káplán úr is.
Plébános úr köszöntötte a jelenlévőket, méltatta az egyesületek kezdeményezését és mindenkinek áldott karácsonyt kívánt.









Állampolgársági eskü

 
Településünkön Ifj. Vass Árpád és a Csutak család Targuba Árpád polgármester és Takács Györgyné anyakönyvvezető jelenlétében letette az állampolgársági esküt. Karmacs lakói nevében kívánok sok boldogságot új hazájukban.







Egészségnap

 

A Faluszépítők Egyesülete augusztus 27-én egészségnapot szervezett a település sportpályáján.
Az egész délutánt betöltő programok jó hangulatban zajlottak.
A szervezők minden korosztálynak kínáltak szórakoztató és izgalmas
versenyeket.










Hősök napja
az elesett katonák tisztelete

Május utolsó vasárnapján a háborúkban elesett

 katonákra emlékeztünk településünkön.

1924-ben már a „Hősök emlékünnepé"-ről rendelkezett törvény. Ebben írták elő, hogy a háború hősi halottjaira szervezett megemlékezést tartsanak május utolsó vasárnapján. „A magyar nemzet mélységes szeretettel, magasztaló elismeréssel és hálával emlékezik meg     azokról a hős fiairól, akik az 1914–18. évi világháború alatt a hazáért vívott súlyos küzdelmekben a magyar nemzetnek dicsőséget és hírnevet szerezve életüket áldozták fel. A nemzet soha el nem múló hálája és elismerése jeléül az élő és jövendő nemzedékek hősi halottainak dicsőségére minden esztendő május havának utolsó vasárnapját, nemzeti ünnepnapot, mint a Hősök emlékünnepét a magyar nemzet mindenkori hősi halottainak szenteli." A törvény tehát nemzeti ünnepként határozta meg a hősök emlékünnepét.

A második világháborúban újabb nevekkel szaporodott a hősök sora. Egy 1942. április 25-én kelt rendeletben az ünnepet kiterjesztették az 1938. után elesettekre is. Kimondta: 1938 óta új hősök áldozták életüket a hazáért, emléküket ugyanolyan kegyelettel kell őrizni, mint a korábban elesettekét. 1945-ben még országszerte megtartották a hősök napját, de szerényebb keretek között és már nem számított nemzeti ünnepnek. Az új hatalomnak nem volt ínyére a megemlékezés, hiszen azokról a honvédekről szólt, akik jórészt a szovjet hadsereg ellen harcolva estek el.
Közel ötven évig csak titokban lehetett gyertyát gyújtani értük, aztán 1989 májusában ismét tarthattak nyilvános megemlékezést.

A II. világháború áldozataira emlékeztünk.

Január 16-án Kiss László Esperes- Plébános Úr szentmisét tartott, Karmacs és Vindornyafok háborúban elesett katonáiért és civil áldozataiért.
Megemlékezett az itthon maradt anyák, feleségek, gyerekek szenvedéséről.

Majd a szentmise után koszorút helyezett el az Egyházközség és Papp László polgármester úr a II. világháború áldozatainak emlékművénél.

Velünk együtt hajtott fejet a hősök előtt Kenyeres-Sáringer Tamás úr országgyűlési képviselő.














Légvárakat, vitorlákat és ballonokat varrnak

Vége a kalapálós korszaknak


Falunkbajárás

2010. május 16-án nálunk jártak /Karmacs/ a Zalai Hírlap munkatársai.
Hogyan láttuk mi őket?
Nagyon jólesett mikor tapasztaltuk, hogy érdeklődésük őszinte.
A szakmai oldalukon kívül emberi hozzáállásukat is megismerhettük. A zuhogó eső, orkán erejű szél nem szegte kedvüket, mentek, fotóztak, kérdeztek, jegyzeteltek. Ők azok az újságírók, akiket nemcsak a feladat, hanem az emberek, és a falu életének megismerése hajt. Egy nagyon szép műsorral ajándékozták meg településünket. Mától, ha kézbe vesszük, ezek a kedves emberek fogják megszemélyesíteni a Zalai Hírlapot.

Várjuk Őket vissza.




Húsvéti szentmise.



Karácsonyi szentmise

December 24-én Bedy Imre Káplán úr tartott szentmisét templomunkban.
Prédikációjában kiemelte a család fontosságát és egymás szeretetét a mai világban.
Mindenkinek áldott békés karácsonyi ünnepeket kívánt maga és a plébános úr nevében.
Megköszönte azoknak a munkáját akik egész évben segítették plébániánk működését.